IT ala on sisällöltään sekava, tuumaa TIVI-lehti; Metayhteiskunta esittää sille ratkaisun


Systeemi nousi käsitteenä tutkimuksen keskiöön 1950-luvulla kybernetiikan yhteydessä lukuisten tutkijoiden toimesta. Siitä tuli monialaisuuden ja monitieteellisyyden edistäjä.

Systeemi on IT-järjestelmän kantaluokka ja siksi se pystyy selittämään IT-alaa.

IT-ala on maailmanlaajuisestikin hukannut tämän yhteyden. Pyrin palauttamaan sen systeemiajattelun ja Metayliopiston kautta. Tervetuloa mukaan kaikki joita kiinnostaa ajattelun taitojen edistäminen itselle ja muille, jopa IT-alan tuotteisiin asti.

Hypestä hopeksi

Muutamia pääsääntöjä IT-alan ilmiöiden kuvaamiseksi:

  • Jokainen käsiteavaruus ja käsitenimi on systeemi
  • Jokainen arkkitehtuuri on sellaisenaan systeemi
  • Jokainen malli on systeemi, ja jokaisesta systeemistä voi tehdä useitakin malleja
  • Olio ja luokka ovat systeemeitä
  • Systeemille voi määritellä rajapinnan ja erikoistuksia omassa mielessään (esim. EU-valtiot ja eurovaltiot).
  • Digitalisaatio on konsepti, joka voidaan muuntaa systeemeiksi

Jos systeemi täyttää edellytykset, se voi muuttua hopeksi, missioksi. Evaluointi on tärkeimpiä systeemiajattelun ominaisuuksia. Siihen on monia tekniikoita ja itse voi luoda lisää.

 

Video on katsottavissa täältä (15 min): https://youtu.be/Vo9TYW-FB1M