Innovoinnin perusteet ja Eheyttävä maailmankuva

Kun perinteinen tutkimus on jäänyt omaan, valittuun rooliinsa, systeemitieteelle jää vuorovaikutuksellisuuden opinala: Kuinka eheyttää  ihmisyyttä ja luontoa tiedon, tieteen ja kommunikaation näkökulmasta, arvostamaan viisautta hyveenä ja tasapainoa turvallisuuden takaajana.

Oheisen videon kesto on 25 minuuttia, joka liittyy esitteeseen: Tieteen kauneus kohtaa arjen suuret haasteet. Vastaava PODCAST-löytyy täältä.

Vastaavan sivun osoite: https://metayliopisto.fi/tieteen-kauneus-kohtaa-arjen-suuret-haasteet-esite/ ja esite: https://metayliopisto.fi/wp-content/uploads/2023/03/ESITE_INNOVOINTI_ja_KAIKENTEORIA_6s.pdf