Systeemitiede vapauttaa luovuuden!

Proaktiivinen tiede kuvaa käsityksiä tulevaisuuteen. Työläs viestintä tekstinä korvautuu moderneilla keinoilla ihanteellisimmassa muodossaan, jolla on kyky yhdistää tiede ja käytäntö edistämään totuutta ja esittäjän tahtoa. Informaatio jalostuu siten systeemisyyttä korostavaksi todellisuudeksi: New Science & Praxis.

Systeemisessä tietotyössä innovointitapoja voi yhdistää hybridi-innovaatioiksi. Näitä tapoja ovat liiketoiminnan lisäksi mm. systeeminen, kognitiivinen, symbolinen, tekninen, viestinnällinen, sisällöllinen ja tieteellinen innovaatio.


GoodReason R & D – meta vision.

Wikipedia: Scientific innovation means inventions that are useful for changing scientific research practices or systems in non-incremental ways.