GoodReason – kaaviotekniikka

GoodReason on toiminut aikanaan kokeilualustana tulevalle systeemiselle konseptille. Sen puitteissa syntyi käsitys systeemiajattelusta Powerpointia hyödyntävänä menetelmänä.

Metayliopiston tuottama aineisto (2016 lähtien) on alkanut löytää identiteettiään videoiden ja Powerpoint-aineistojen ja kirjojen sekä someyhteisöjen kautta vastuullisen älykkyyden teemalla korostamaan sitä miten tieto, järki ja ymmärrys toimivat filosofisella tasolla yhteen tieteen ja käytännön edistämiseksi.

NÄYTE: Sosiotekninen tutkimus

Metayliopisto on avoin monimuotoinen, riippumaton foorumi tuottaa systeemisiä esityksiä. GoodReason on ajattelun työkalu.

Kuva 69: Sosiotekninen tutkimus GoodReason – piirroskaavio (lähde Wikipedia).

Symbioosikirjassa on kaikkiaan 178 vastaavaa kuvaa.

Alkuperäinen aineisto: https://goodreason.fi/metayliopiston-materiaalipankki/