GoodReason, taustaa

GoodReason loi aikanaan toiminimenä pohjaa Metayliopiston tulevalle toiminta-ajatukselle. Sen puitteissa on kehitetty käsitystä systeemiajattelusta Powerpointia hyödyntävänä menetelmänä, ja sille muodostui alkujaan taulukkomuotoinen muoto systeemiä esittää.

Muutos Metayliopistoksi

Vuonna 2016 alkanut Metayliopisto – muotoinen aktiivisuus toi mukaan videot ja tekoälyn sekä kybernetiikan koko laajudessaan. GoodReason – aikana niistä ei ollut vielä ”hajuakaan”.

Metayliopiston arsenaali on alkanut muistuttaa parhaita kyberneettisia kokoelmia ja sivustoja. Sille on muodostunut omat erityisvahvuutensa.

Materiaalipankki: https://goodreason.fi/metayliopiston-materiaalipankki/

GoodReason palaa edistämään metodiikkaa

Metayliopisto on avoin monimuotoinen, riippumaton tapa tuottaa systeemisiä esityksiä, jolloin GoodReason – teeman mukaan edistämme viestinnän ja esittämisen tapoja. GoodReason on ajattelun työkalu.

Ajattelu alkaa ”keskipisteestään”, laajentuen 8 eri suuntaan.

Siirry työkalupalkkiin