THE SMART THINKING GUIDE: Are you ready? Näyte innovointikirjasta

Systems thinking is a skill left in the dark in a wonderful way, and it is extremely difficult to have a substantive conversation about it with anyone. The front part “system” seems to cause difficulties, but for others that word seems to give a huge opportunity to present themselves opportunistically.

In this Innovation Book (published on November 3, 2022), the focus is on defining the essence and roles of the system, the subject being six big phenomena in society. Tapping on the image brings up a 20-page sample of the book, translated into English by Google. The topic is to the greatest extent international. If we managed to teach even a tenth of the world’s citizens to be systems thinkers, then a billion people would be listening to this good news. Is it worth trying?

Click the picture to read the sample PDF-file (20 pages).

Suomeksi edellinen teksti (Klikkaa kuvaa)

Systeemiajattelu on ihmeellisellä tavalla pimentoon jäänyt taito, mistä on äärimmäisen vaikea saada aikaan asiallista keskustelua kenenkään kanssa. Etuosa “systeemi” taitaa tuottaa vaikeuksia, mutta toisille se sana tuntuu antavan huiman mahdollisuuden tuoda itseään esille opportunistisesti.

Tässä (3.11.2022 painoon menneessä) Innovointikirjassa painopiste on systeemin olemuksen ja roolien määrittelemisessä, aiheena kuusi yhteiskunnan isoa ilmiötä. Napauttamalla kuvaa saa esiin 20 sivun näytteen kirjasta, googlella englanniksi käännettynä. Aihe on mitä suurimmassa määrin kansainvälinen. Jos onnistuisimme opettamaan edes kymmenesosan maailman kansalaisista systeemiajattelijoiksi, silloin saataisiin miljardi ihmistä kuulijaksi tälle ilosanomalle. Kannattaako yrittää?