EkiWiki: Epistemologia

Epistemologia on Wikipedian mukaan seuraavaa:

Tietoteoria (myös tieto-oppi, epistemologia) on filosofian osa, jossa tutkitaan käsitteellisin, filosofisin menetelmin tietoa, tiedon mahdollisuutta, luonnetta, alkuperää ja rajoja sekä käsitysten tai teorioiden oikeutusta yleensä.

Epistemologian osuus tieteen teossa ja Innovointikirjan demot.

Aihe on haasteellinen tavallisen kansalaisen omaksua, mutta Innovointikirjassamme se tulee esille ytimekkään tehokkaasti demoina, mm. David Rosseau – nimisen tutkijan alkutyön pohjalta (kiitokset hänelle).

Innovointikirjan sisällysluettelossa se näkyy näin deklaratiivisesti:

Napauttamalla kuvaa pääsee lukemaan koko luvun (7 sivua).

Epistemologia valmistaa tutkimuskysymyksen aiheelle, joka seuraavissa vaiheissa käsitellään kohteeksi, ajattelun tavaksi, arkkitehtuuriksi, ratkaisumalliksi ja toteutukseksi asti (ne olivatkin kirjan osan 4 luvut 3, 4, 5, 6 ja 7).