Metayliopisto on meta-ajattelun edelläkävijä

Metayliopisto on avoin foorumi edistämään laadukasta ajattelua ”kotiälystä” tekoälyyn — unohtamatta IT-alaa ja modernin työn haasteita tai kestävän kehityksen periaatteita. Metayliopiston ydinosaamista on kognitiivinen innovaatio kaikkeen tietoon perustuvaan päättelyyn ja kehittämiseen. Se on systeemistä mallintamista.

Aidosti monialainen, monitieteellinen ja visuaalinen menetelmä on jalostunut 10 vuodessa Erkin väitöksestä (Symbolic Analysis) oppimisen ja mentaalisen viestinnän työkaluksi.  Meta-ajattelun olemusta kiteyttävä tietokäsityksemme on rajaton: universaali ja atomistinen. Kybernetiikka on siihen liittyvä oppi arvioida ja kehittää yhteiskunnan kestäviä (Viable) muotoja.

Uusi Ideakirjamme kuvaa 10 systeemistä vääristymää, jotka ovat saaneet yhteiskunnan toimimaan lyhytjänteisesti, joskus vahingollisestikin huonontaen omaa tilaansa. Kirja esittää myös korjaukset niille sekä ihanteelliset ratkaisut Suomelle, Metayhteiskunnan.

Paradigman muutos on suomalaisten ulottuvilla, jos löydämme yhteisen sävelen!

Metayliopisto edistää kansalaisdemokratiaa, arvojohtamista, innovatiivisuutta ja uudenlaista ekosysteemitaloutta, mutta myös torjuu asiatonta hypetystä, joka varmuudella ei pidä paikkaansa.

 

Arvojamme: ihmisten hyvinvointi, tasa-arvoisuus, vakaa ja ansaittu kehitys kaikilla elämän sektoreilla, resilienssi. Yhdistettynä niistä muodostuu Viable System – periaate, joka on kybernetiikan parhaita ratkaisumalleja kautta aikojen.

 

PS. Eräs maailman systemaattisimmista aineistoista yhteiskunnan haasteista ratkaisuehdotuksineen (videokokoelma) löytyy sivustoltamme.