Kollektiivinen älykkyys

Teoreettisesti maksimaalinen energia valtioiden, yritysten ja yhteisöjen menestyä saadaan hyödynnettyä vain, mikäli osataan valjastaa sitä yhdistävä kollektiivinen älykkyys yhteiseksi hyväksi. Vastaavasti, väärät käytännöt sitä vastaan heikentävät systeemin mahdollisuuksia.

Kollektiivisen älykkyyden periaatteen jokainen voi hoksata tästä kuvasta.

Metayliopiston metatarkoituksena on edistää kollektiivisen älyn eri muotoja, jotta löytyisi parhaita käytäntöjä, yhteistyötapoja ja kaikkea hyvää, joka tuottaa synergiaa, koheesiota sosioteknisen viitekehyksen kautta.

Aiheesta on syntynyt FB-sivusto, joka kerää yhteen yhteistä parasta tietoa.

https://www.facebook.com/kollektiivinenAjattelu/