• MAAILMA

  Meta-yliopiston opit kattavat ”kaiken”, koska systeemien teoria yhdistää tieteen alat. Maailmakin on systeemi luonnon lakeineen.

  Meta-yliopisto tiivistää systeemikäsityksensä GoodReason-tekniikalla visuaaliseksi käsitemalliksi.

  Lue juttu systeemien teoriasta.

  YHTEISKUNTA

  Yhteiskunta on sosio-kulturaalinen systeemi. Toimiakseen hyvin sillä tulee olla selkeä ihanne ja sitä tukeva infrastruktuuri. Yhteiskunta muuttuu liiankin nopeasti, jotta sitä voisi hallita hyvin.

  Katso demoja yhteiskunnasta.

  IHMINEN

  Kaikki tavoittelemme  elämäämme onnea ja menestystä, jokainen haluten yhteisölleen hyvää. Miksi kokonaisvaikutelma silti jää kauas ihanteista?

  Meta-yliopisto on avoin foorumi kehittää yhteiskuntaa kohti koheesiota ja luottamusta.

  Katso Meta-yliopiston esite (9/2016).

 • Miksi juuri meta-yliopisto...

  META-YLIOPISTO

  Tarve kehittää yhtenäinen, yleinen systeeminen metodologia syntyi maailmantalouden kriisin innoittamana. Innovaation nimessä ”yliopisto” lunastetaan idealla saada foorumi oppimaan yhteiskunnan ymmärtämistä raikkaan monialaisesti, tieteen parhaista käsitteistä alkaen, peruskansalaiselle sopivalla, havainnollisella tasolla.

  ”Content is King, Marketing is Queen, but Context is God”.