MAAILMA

Meta-yliopiston opit kattavat ”kaiken”, koska systeemien teoria yhdistää tieteen alat. Maailmakin on systeemi luonnonlakeineen.

Meta-yliopisto tiivistää systeemikäsityksensä GoodReason-tekniikalla visuaaliseksi käsitemalliksi.

YHTEISKUNTA

Yhteiskunta on sosio-kulturaalinen systeemi. Toimiakseen hyvin sillä tulee olla selkeä ihanne ja sitä tukeva infrastruktuuri. Yhteiskunta muuttuu liiankin nopeasti, jotta sitä voisi hallita hyvin.

Katso demoja yhteiskunnasta.

IHMINEN

Kaikki tavoittelemme  elämäämme onnea ja menestystä, jokainen haluten yhteisölleen hyvää. Miksi kokonaisvaikutelma silti jää kauas ihanteista?

Meta-yliopisto on avoin foorumi kehittää yhteiskuntaa kohti koheesiota ja luottamusta.

Katso Meta-yliopiston esite (joulukuu 2016).

Miksi meta-yliopisto...

META-YLIOPISTO

Tarve kehittää systeeminen metodologia syntyi maailmantalouden kriisin jälkimainingeissa. Nimessä oleva ”meta” tarkoittaa abstraktia tietoa ja ”yliopisto” foorumia, joka oppii yhteiskuntakäsitystä avoimesti, tieteen parhaista käsitteistä alkaen,  mutta peruskansalaiselle sopivalla tasolla.

”Content is King, Marketing is Queen, but Context is God”.