Metayliopisto

Täsmällisin keino oppia kehittymään ja kehittämään ”mitä tahansa”

Metayliopisto on kognitiivinen innovaatio yhteiskunnan tilan edistämiseen. Toisin kuin yliopistoilla, sen tietokäsitys on aivan rajaton: täysin universaali ja atomistinen metakognitio mahdollistaen elämän kaikkien muotojen arvioinnin ja kehittämisen.

Ideakirja yhteiskunnasta valmistuu piakkoin!

Meta-yhteiskunta on futuristinen näkemys yhteiskunnasta (2050).

Tämän päivän ihmiset ovat huonoja viestijöitä ja jopa professorit kykenemättömiä ymmärtämään yhteiskuntaa.

Kiireessä kaikki ajattelevat liikaa omaa etua kokonaisuuden kustannuksella, mikä taas kiristää kilpailua, mikä vielä kuihduttaa elämästä ilon ja oikean palvelemisen halun, mikä edelleen johtaa syrjäytymiseen ja taloudenkin heikkenemiseen. Meidän on pysäytettävä negatiivinen kehitys!

Hyöty on ulottuvillasi jo nyt

Metayliopisto edistää kansalaisdemokratiaa, arvojohtamista, innovatiivisuutta ja uudenlaista ekosysteemitaloutta.

Maailman kenties laajin systeeminen videokokoelma yhteiskunnasta täällä.

Arvojamme: ihmisten hyvinvointi, tasa-arvoisuus, selviytyminen kriiseistä, vakaa ja ansaittu kehitys kaikilla elämän sektoreilla, resilienssi