• MAAILMA

  Metayliopiston opit kattavat ”kaiken”, koska systeemien teoria on tarkoitettu metodologiaksi yhdistää eri tieteen alat. Maailmakin on systeemi, missä vallitsee luonnon systeemiset lait.

  Metayliopisto tiivistää systeemikäsityksensä GoodReason-tekniikan avulla visuaaliseksi ja käsitteelliseksi malliksi kohteesta.

  Lue juttu systeemien teoriasta.

  YHTEISKUNTA

  Yhteiskunta on sosio-kulturaalinen systeemi. Toimiakseen hyvin sillä tulee olla selkeä ihanne ja struktuuria tukeva infrastruktuuri.

  Yhteiskunta muuttuu liiankin nopeasti, jotta sitä voisi kontrolloida. Systeemi uhkaa karata päättäjien käsistä. 

  Katso demoja yhteiskunnasta.

  IHMINEN

  Me kaikki tavoittelemme  elämäämme onnea ja menestystä. Jokainen haluaa periaatteessa yhteisölleen hyvää. Mistä johtuukin, että kokonaisvaikutelma silti jää kauas ihanteista?

  Yliopistokaan ei pysy kehityksen tasolla.

  Metayliopisto on avoin foorumi kehittää yhteiskuntaa kohti koheesiota ja luottamusta.

  Katso Metayliopiston esite.