Metayliopisto

Osaajan mahtisanat, klikkaa kuvaa!

Osaajan mahtisanat, klikkaa kuvaa!

Täsmällisin keino oppia kehittymään ja kehittämään ”mitä tahansa”

Metayliopisto on kognitiivinen innovaatio yhteiskunnan tilan edistämiseen. Toisin kuin yliopistoilla, sen tietokäsitys on aivan rajaton: täysin universaali ja atomistinen metakognitio mahdollistaen elämän kaikkien muotojen arvioinnin ja kehittämisen.

Tämän päivän ihmiset ovat huonoja viestijöitä ja jopa professorit kykenemättömiä ymmärtämään yhteiskuntaa.

Kiireessä kaikki ajattelevat liikaa omaa etua kokonaisuuden kustannuksella, mikä taas kiristää kilpailua, mikä vielä kuihduttaa elämästä ilon ja oikean palvelemisen halun, mikä edelleen johtaa syrjäytymiseen ja taloudenkin heikkenemiseen. Meidän on pysäytettävä negatiivinen kehitys!

Hyöty on ulottuvillasi jo nyt

Metayliopisto palvelee runsaalla videomateriaalilla, skeemoillaan ja konsultoinnilla yhteiskunnan tasoja akateemisesta pohdinnasta tulevaisuuden haasteisiin ja tavalliseen kansalaiseen arkeen asti edistäen kansalaisdemokratiaa, arvojohtamista, innovatiivisuutta ja uudenlaista ekosysteemitaloutta.

Arvojamme: ihmisten hyvinvointi, tasa-arvoisuus, selviytyminen kriiseistä, vakaa ja ansaittu kehitys kaikilla elämän sektoreilla, resilienssi