Intentionaalisuus

Tämä reitti esittelee olennaisimmat kohdat ja ideat GoodReason – tekniikasta, mikä on visuaalinen tapa selvittää ja tutkia systeemisiä ilmiöitä ja rakenteita.

Visuaalinen pääsivu: aikomuksellisuus.

Systeemillä on kolme tilaa: se avautuu, sulkeutuu tai muuttaa olomuotoaan.

Seuraavilla sivuilla kuvataan systeemin mahdollinen avautuminen 8 eri suuntaan:

  1. Historia ja perusteet: aloitus
  2. Teoria ja tietämys
  3. Informaatio ja systeemin input
  4. Uudistuminen
  5. Ekosysteemit ja organisoituminen
  6. Systeemien suunnittelu ja käytäntö
  7. Julkaiseminen ja systeemin output
  8. Tuloksellisuus pitkällä tähtäimellä

Nämä määritykset ovat lähinnä viitteellisiä. Kannattaa huomata, että monilla systeemeillä tätä kiertoa 1-8 tapahtuu lukuisilla eri tasoilla, kuten ihmisellä on viisi systeemistä tasoa Stafford Beering Viable system model:n mukaan ja fysiikassa lisäksi on jo biologian perusteella monta tasoa. Nämä kierrot tukevat toisiaan.

Sulkeutuminen tarkoittaa systeemin jäädyttämistä (freeze), jolloin siitä paljastuu arkkitehtuuri ja rakenne.

Olomuodon muutokset ovat reaktioita, fuusioita tai fissioita, koheesiota tai adheesiota. Emergenssi tarkoittaa muutosta tasolta toiselle, mikä usein on peruuttamaton muutos: tervehtyminen tai sairastuminen.

Siirry työkalupalkkiin