PDF_Metayliopiston_Transformaatio_Idean_Kiteytyminen


Kuvaus Metayliopiston identiteetistä. Napauta kuvaa.
Beerin ja kumppaneiden Viable system – periaatteessa identiteetti on korkein taso, S5. Sen alapuolella on älykkyyttä edellyttävä taito, S4, joka kehittää tulevaisuuden kuvaa. Sitä alempi taso, S3, huolehtii operatiivisesta toiminnasta kuten käytännön palveluista ja tehtävistä, joihin liittyy ajantasaisuus, S2 ja varsinainen suorittaminen, S1.
Näiden yläpuolelle on hyvä lisätä valtakäsite, S6. Jos systeemillä on valtaa ja edellytyksiä, se voi toimia haluamallaan tavalla.

Sama aihe löytyy videona täältä: http://metayliopisto.fi/metayliopiston-metamorfoosi-1-vuosi-kehittya-kehittaa-yhteiskuntaa/