Mallintaminen

Mallintaminen on suurimmalle osalle suomalaisia epämääräinen sana, eikä tarkoita mitään.

Ohjelmistosuunnittelijoille malli on tärkeimpiä sanoja. Puhutaan meta-malleista ja meta-meta-malleista. Meta-malli vaikkapa autosta olisi kulkuneuvo ja henkilöautosta metamalli olisi auto. Meta-meta-malli tarkoittaa meta-mallien yhdistelmää, ja se on yleiskäsite, mistä on pääsy esittämään ja ohjelmoimaan ”kaikkea”.

Systeemi kaikkien kohteiden meta-käsitteenä

Systeemiajattelu on perinteisesti tarkoittanut spesifistä kovien systeemien näkökulmaa, missä systeemillä on tarkoitettu järjestelmää sinänsä, tai pehmeitten systeemien näkökulmaa, missä systeemi on varsin viitteellinen sana.

Metayliopisto pyrkii yhdistämään hard ja soft – näkökulmat niin, että kaikki toimeliaisuus keskittyy systeemin arkkitehtuurin ympärille, joten tämä meta-käsite korostuu voimakkaasti. Tiedeyhteisössä nimeltä International Society of Systems Sciences (ISSS: www.isss.org) sama teema on otettu käsittelyyn. ISSS määrittelee systeemien kielen, jolla kuvata vaikkapa ohjelmistokehitystä ja ylläpitoa eli IT-systeemien elinkaarta. Metayliopisto kannattaa tätä näkökulmaa ja tuo esiin lukemattomine videoineen ja useine kirjoineen tuhansia tällaisia malleja ja visualisointeja.

Luova käsitteelisyys ja käsitteellinen luovuus ovat sovelluksia

Lukuisat tieteenalat ovat alkaneet yksinkertaisesta käsitteestä, joka on systeeminen malli alansa arvokkaimmalle asialle:

  • Koko IT-ala alkaa komputaation käsitteestä (computational science)
  • Kemia alkaa reaktiosta, missä atomipaino on jaksollisen järjestelmän ydin
  • Fysiikka kiteytyy perusvoimaan (joita on neljä)
  • Biologia perustuu soluun ja kromosomistoon (DNA)
  • Aivot perustuvat neuronien toimintaan tuottamassa ajatusta
  • Tiede perustuu totuuden tavoitteluun hypoteesista alkaen
  • Yhteiskunta perustuu palveluihin
  • Talous perustuu vaihdantaan

Näin ajateltuna maailma onkin yksinkertainen systeemi.

Metayhteiskunta

Metayhteiskunta laaja systeeminen malli yhteiskunnasta. Olemme kirjoittaneet siitä monta kirjaa ja tuottaneet kymmeniä videoita. Ottamalla huomioon parhaat kyberneettiset ratkaisut ja esitykset toimiviksi organisaatioiksi, saadaan yhteiskunnalle käyttökelpoinen malli, joka on vieläpä elinkelpoinen eli kestävä, itseorganisoituva ja ympäristöään tukeva. Metayliopiston aineistossa on satoja viittauksia tähän Viable System – periaatteeseen.

 

Siirry työkalupalkkiin