Linkit

Systeemisyys on lähellä tieteen päätarkoitusta, monitieteisyyttä ja käsitystä siitä, mitä ymmärtäminen ja tieto ovat. Ilman opastusta aiheeseen perehtyminen syvällisesti on erittäin vaativa työ. Siksikin tarvitaan skeemoja ja malleja välittää tietoa ihmiseltä toiselle eri tavoin. Tällöin päädytään kognition ja oppimisteorioiden puolelle. Suunnittelun erityistieteet ja kaikki insinöörityö ovat tämän pääteeman soveltamista.

Peter Sengen mielestä sana systeemi on harhaanjohtava, minkä takia ihmiset eivät ymmärrä systeemiajattelun potentiaalia:

Systeemeistä puhutaan arkikielessä kuten systeemit olisivat yksittäisiä käsitteitä ilman tunnettua sisältöä. Siinä on vaarana yleistää liikaa, mistä seuraa riskejä. Systeemiajattelun hyödyt alkavat kaikkialla siitä, kun otetaan esille vaihtoehtoisia näkökulmia, yhdistellään erilaisia vuorovaikutuksia tarkoituksena saada kokonaiskuva. Tarkimmin siinä onnistutaan mallintamisen tekniikoilla tai jopa simuloinnilla.

 

Esimerkki käytännön haasteista

Metsien hakkuiden arviointi suhteessa ilmastonmuutoksen on erinomainen esimerkki haasteista. Viimekädessä kukaan maailmassa ei pysty antamaan siihen yksikäsitteistä vastausta, koska tilanteita on niin monia.

 

Systeemi selittää ja yhdistää ja tuottaa tiedettä ja käytännön tuloksia

Kuva (oikealla) selventää näkökulmaa:

Systeemiajattelu:

 • Systems thinking world, Kumu: https://kumu.io/stw/systems-thinking-world
 • Intro: https://thesystemsthinker.com/introduction-to-systems-thinking/
 • https://www.slideshare.net/emte69/systems-thinking-primer-79393607
 • Gene Bellinger: https://www.linkedin.com/in/systemswiki/

Systeemitieteet, määritelmiä:

 • Systems theory: https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_theory:
 • Systems science: https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_science:
  • Systems science is an interdisciplinary field that studies the nature of systems—from simple to complex—in nature, society, cognition, and science itself. To systems scientists, the world can be understood as a system of systems. The field aims to develop interdisciplinary foundations that are applicable in a variety of areas, such as psychology, biology, medicine, communication, business management, engineering, and social sciences.
 • Systems praxis / ISSS: http://systemspraxis.org/
 • Systems Sciences – yhteisö:  isss.org
 • Systems Engineering – yhteisö, INCOSE: https://www.incose.org/:
  • Systems Engineering is an interdisciplinary approach and means to enable the realization of successful systems. It focuses on defining customer needs and required functionality early in the development cycle, documenting requirements, then proceeding with design synthesis and system validation

Cybernetics:

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics
 • cybernetics: or control and communication in the animal and the machine: https://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics:_Or_Control_and_Communication_in_the_Animal_and_the_Machine
 • Viable Systems Model –> Universal Management: https://www.youtube.com/watch?v=JXFQD5fBYn8

Maailma olisi täynnä linkkejä systeemeihin, mutta videomme lähestyvät käytännön maailmaa teema kerrallaan systemaattisella tavalla, mikä helpottaa katsojaa kehittymään omassa näkökulmassa pidemmälle ja pidemmälle…

Siirry työkalupalkkiin