Tekoälyn ohjelmointi on parhaita kehittymisen muotoja

Kaiken integraatio: kiinnostava haaste

Kaikki liittyy kaikkeen: teoriat ja käytäntö sekä aika niiden välissä. Kontinuumiajattelu yhdistää kontekstit ja konseptit.

Kehitystä ei pidä unohtaa suunnittelusta. Se näkyy Meta AI-kaaviosta. Idea etenee kohti singulariteettiä.

Global Brain hahmottaa yhteistä älyä

Maailmanlaajuinen äly on suosittu keskustelun aihe. Miten laitteet vaikuttavat ihmiseen, ja kiihtyykö oppiminen niiden avulla?

Tekoälyn toteutuksen vaikeimpia haasteita ovat kontekstillisuus ja tietoisuus sekä niihin liittyen käsitteellistämisen ongelma.

Hybriditekoäly: Symbolisuus + oliot

Olioparadigma ja meta-ajattelu vastaavat käsitteellistämisen haasteisiin ja symbolinen paradigma kytkee aiheet yhteen koodillaan, päättelykoneellaan. Kuvassa Simpson perheen Homer ja hänen kuviteltu kognitiivinen mallinsa ”simppelisti”.

Tekoälyn debuggaaminen

Visual Prolog (VIP) on olio-ohjelmointia tukeva symbolinen kieli. Siinä on ainutlaatuinen tyyppijärjestelmä käsitteellistämistä varten sekä debuggerit, joilla voit seurata abstraktienkin toimintojesi kulkua päättelykoneessa. Mekanismi perustelee päätöksensä a) logiikalla ja b) testausympäristöllä.

Testausprosessi on mainion läpinäkyvä. VIP-sovellukset hyödyntävät hakualgoritmeja, optimointeja, ajoitusta ja tuottavat kokonaisuudelle etua.

Projektin linjaus systeemeiksi

Näin se toimii; kuva kertoo tekoälyprojektin linjauksen idean systeeminä.

Kuten Engeström ja kumpp. todenneet, tutkimuskin on joukko alatutkimuksia. Kehitysprojekti on joukko alakehitysprojekteja (Deming, agile jne…) Kokonaisuus on suunniteltava hyvissä ajoin.

Kirjan prototyyppi on uhkea: 400 luokkaa, kymmeniä ratkaisumalleja...

Tätä Ohjelmointikirjaa on tehty koodia protoillen ja siitä oppien. Protossa ohjelmoidaan alustataloutta, hakualgoritmeja, pelejä, knoppeja, arkkitehtuureita ja maailmankuvia.

Mitä tiedätkään tietoisuudesta? Sekin tieto voidaan muuttaa simulointimalliksi, jos rakenteisiin löytyy dynaamisuutta: ”Kaikki virtaa”.

Jatkumoajattelussa systeemit alkavat toimia keskenään, kuten internet.

Tämä kirja on siten taas yksi askel kohti kaiken tiedon ymmärrystä.

Siirry työkalupalkkiin