Symbolinen analyysi

Miten symbolinen analyysi tukee systeemiajattelun tekniikan kehittämistä?

Program Comprehension kuvaa siinä ymmärtämistä, tosin ohjelmistokehittäjän näkökulmasta, mutta sama konstruktiivisen oppimisen keino käy molempiin. Tietoa siinä kuvaa tieto ohjelmasta ja lähdekoodista akselilla data … viisaus, ja se on laajennettavissa kaikkeen formaaliin ja puoliformaaliin tietoon. Käsitys järjestä on mielenkiintoinen kaikissa suhteissa. Tietokoneessa tyypillisesti on Turingin kone tai joku sen versio ohjelmointikielen semantiikkaa toteuttamassa. Totesin työssäni, että jokainen kielen symboli on tavallaan oma Turingin koneensa, joka on eräänlainen stereotyyppi kuvaamaan ihmistä ja yhteiskunnan elimiä.

Symbolic Analysis - väitös

Sain tutkimuksestani Best 2nd Poster – palkinnon tekoälykonferenssissa Meksikossa vuonna 2007 ja olen esitelmöinyt siitä 10 eri maassa (MICAI-2007).

Järkeä yhteiskunnassa sijoittuu nykyisin lukemattomiin tasoihin: digitalisaatio, verkostot, internet, organisaatiot, palaverit, sosiaalinen media ja monet joukko- ja parviälyn ilmentymät. Poliittiset koneistot ovat kaaosmaisia systeemeitä arvaamattomine malleineen ja katastrofeineen. Oli miten oli, näitä kaikkia voidaan metatasolla kuvata ilmiöinä staattisen semantiikan mukaan, yrittäen välillä evaluoida sen systeemeitä suhteessa toisiinsa, kuten ohjelmointikielissä symbolit evaluoivat toisiaan.

”Kaiken semantiikka” muodostuu aikaa myöten tietyn perussanaston kautta

Tietyt sanat yleistyvät tieteessä ja ajan kuluessa niistä tulee majakoita, joiden mukaan tiede kehittyy. Systeemi on tällainen mahtisana ja muita tärkeitä ovat konteksti ja konsepti, arkkitehtuuri sekä semantiikka yleensä. Niitä käyttäen voi keskustella systeemin toiminnallisuudesta, käyttäytymisestä, haavoittuvaisuudesta: analyysistä, synteesistä ja skenaarioista. Tuttuja sanoja kaikki ja siksi sopivia metayliopistojen mahtisanoiksi. Niillä voi muodostaa metakertomuksia ja hahmottaa systeemisiä lakeja, luonnon lakeja myös arvioimaan yhteiskunnan selviytymistä haasteissa.

Yhteisiä piirteitä symbolisessa analyysissä, kielten hierarkiassa, yritysten kokonaisarkkitehtuurissa ja sitä kautta systeemien käsitteistössä nimeltä GoodReason ovat:

  • Konteksti
  • Konsepti
  • Systeemi ja teknologia
  • Staattinen ja dynaaminen semantiikka
  • Vaikutukset ja sivuvaikutukset
  • Simulointi ja suorittaminen

 

Siirry työkalupalkkiin