Idean kehittäjä

EkiFacebook1-150x150[1]

Metayliopiston missioon kuuluu tiedon ja järjen ja ymmärryksen taitojen kehittäminen, mikä tavoite johtuu perustajan taustasta: tekoälyohjelmointi, logiikkakielet, mallintamisteknologiat ja kognition osaaminen.

Kutsun kaikkia halukkaita mukaan avoimeen metayliopisto-yhteisöön oppimaan monialaisuutta.

Väitökseni aihe vuonna 2008 oli informaatioteknologian alueelta: Symbolic Analysis and Atomistic Model as a Program Comprehension Methodology (linkki). Sen yhteys systeemiajatteluun on todennettavissa ja selostettu monissa videoissamme.

Koska käsitteitä eri tieteenaloilla on mahdollista tutkia ja siten ymmärtää paljolti samalla tapaa, se mahdollistaa ihmisten keskustella poikkitieteellisesti keskenään syvällisemmin kuin he tekevät sitä faktatasolla. Perusteellinen keskustelu johtaa helposti mallintamiseen ja visualisointiin. Käsitys systeemistä alkaa muodostua juristille, insinöörille, ekonomille, sosiologille, TE-ja ELY-keskuksen virkamiehelle, yrittäjälle, arkkitehdille, kaupunginjohtajalle ja poliitikolle olipa hän mitä puoluetta tahansa. Inhimillisyys on tärkeä osa tätä ymmärrystä.

Metayliopiston ideana on kaiken tiedon yhdistäminen systeemi peruskäsitteenä. (metakertomukset).

Erkki_Laitila_CV_English_2017

Siirry työkalupalkkiin