Metayliopiston taustaa: kuva


Tähän kuvaan on koottu tärkeimpiä vaiheita Metayliopisto-teeman taustalta.
Aihe on valtavan laaja, joten vain muutamia havaintoja on saatu mahtumaan kuvaan. Kuva on tehty parissa tunnissa, joten luonnosvaiheessa vielä.

Synteesinä kuvassa on ajatelma, että Aristoteleen universaali ja partikulaari ovat tässä yhteiskunnassa ennen pitkää yhtymässä muodossa virtuaalinen ja todellinen. Kuvassa konkreettisesta käytetään nimitystä mate (materiaali ja ihmiset) ja abstraktista meta (tulee sanasta jälkeen: materiaalin jälkeen).

Voitte vapaasti kommentoida meta-mate – ideaa alle ja somessa.

Metayliopiston taustaa