Kaikenteoria-kirja

Ainutlaatuisen järjestelmällinen (systeeminen) kirja tieteestä, selkeine käsityksineen:

  • Kohteena on “kaikkeus”: kaikenteoria, kattamaan tutkimuksen koko kentän
  • Evoluution askeleita kaikkeuden opiskelemiseen (Sinulle) ovat: Symboliikka, Semantiikka, Semiotiikka, Systemiikka
  • Kehittämisen vaiheita kaikkeuden soveltamiseen (Sinulle) ovat systeemisyyden olomuodot, ratkaisumallit, toimintatavat sekä palautelogiikka
  • Kaikille kirjan ideoille löytyy taustateoriat (Grouded Theory) suoraan tai yhdistelminä eli metateoriana monista tutkimuksista
  • Uuskopernikaaninen kumous on käsitys siitä, että tieteenharjoituksessa on siirryttävä AI-aikaan, systeemiseen aikaan ja yhteisölliseen kehitykseen

Keskustelua aiheesta Facebookin ryhmässä Kopernikus-Kerho.

OpenAI ja Kaikenteoria muodostavat symbioosin

Sisältö on luotu AI-avusteisesti käyttäen hyväksi generatiivista hakua ja tuotantoa, visualisointikykyä, sen runollisia taitoja sekä prosessiehdotuksia ja mallintamisen ominaisuuksia rajata aiheita eri tavoin:

  • Kirjan tieteen arkkitehtuurin viisi (5) abstraktiotasoa kattavat Kaikenteorian yhdistelmänä: kosminen äly (1), metafyysinen silta (2), mallinnuksen tasanko (3), perustutkimuksen puutarha (4) sekä maalilmanselitysten jana (5).
  • Kirjan aakkosto alkaa alfasta ja päättyy oomegaan. Ne kuvaavat systeemisesti minkä tahansa kohteen ytimekkäästi soveltaen. Tämä aakkosto on yksinkertainen kieli, jota voi käyttää monin tavoin viestimään systeemin sisällöstä ja merkityksestä sekä kaikista yhteisvaikutuksista (annotointi).
Huikean nopea oppiminen perustuu systeemiseen minimalismiin

Kirjassa esitelty “Rapid Learning” – tekniikka antaa mahdollisuuden muodostaa malleja “mistä tahansa aiheesta”, kohteen rajoituksin. Sopivat OpenAI:n haut antavat luontevasti suoria vastauksia Rapid Learning – tarkoituksiin, jolloin syntyy systeemisiä malleja yhdisteltäväksi, arvioitavaksi tai synteesin mukaisiin tarkoituksiin.

Ymmärrys kohteesta on näiden systeemimallien mukaista yhteensommittelua, arkkitehtuurin ehdottamien tasojen mukaan.

Esimerkkisivu: