Metatieteestä metatajuntaan: Kognitiiviset järjestelmät ja tekoäly

Siirry työkalupalkkiin