Kirja: Yhteiskunnan kehittymisen perusteet

Länsimainen yhteiskunta on monella tapaa kriisissä, mikä näkyy maailmantalouden ongelmista kansalaisen arkeen asti.

Vastauksia tulee etsiä perusteista. Tämän kirjan teoria lähtee yhteiskunnan kybernetiikan merkityksestä ja ytimekkäimmistä malleista, joilla ihmisten välistä vuorovaikutusta ja systeemeitä voi selittää. Se kohdistaa kymmenet mallinsa ja periaatteensa suoraan tosielämään kuten EU:n valuvikoihin, Suomen rakenteellisiin ongelmiin ja viestinnän vaikeimpiin kohtiin, tunnistaen arkkityyppejä ja kognitiivisia haasteita. Kirjan rohkea pääteema on: ”systeemi selittää kaiken”.

Kahdeksankohtaisen identiteetin kartoituksen lisäksi kirjassa ehdotetaan Suomelle kymmenkuntaa systeemistä ideaa, joilla se voisi mahtisanojen viitoittamana saavuttaa homeostaasin: palauttaa entisaikojen tasonsa, mille ominaista oli vakaus. Viimeinen luku pohtii eriarvoistumiskehitystä Thomas Pikettyn esittämästä skenaariosta lähtien holarkia-menetelmällä, mikä tuokin esille mahdollisuuksia korjata kehitystä.

Systeemiajattelu ja kybernetiikka yhdistettynä muodostavat päättäjän mielentilaa avartavan, ainutlaatuisen konseptin kehittää mitä tahansa, esimerkiksi Suomelle kilpailukykyistä IT-infrastruktuuria ja sote-uudistusta sekä yleensä palvelumuotoilun monialaisia hankkeita. Poliitikot saisivat tästä systeemisestä ajattelun tavasta merkittävää hyötyä viestiessään keskenään ja tehdessään vaikeita päätöksiä.

Kenelle kirja sopii?

Monimutkaisuuden lisääntyessä kukaan ei ole  yhteiskuntakehityksen koko kentällä täysin oppinut. Kaikki tarvitsemme ajattelun tapoja kuinka selviytyä tulevaisuudessa ja kuinka kehittää yhteiskuntaa vakaaksi palvelujen kokonaisuudeksi.

Kirja on hankittavissa Holvin verkkokaupasta. Lisätietoa kirjasta täällä.