Kirja: Yhteiskunnan kehittymisen perusteet

Länsimainen yhteiskuntajärjestelmä on kriisissä, mikä näkyy alkaen USA:n ja EU:n tilanteesta tavallisen kansalaisen arkeen asti. On valitettavaa, että jopa sananvapautta on alettu rajoittamaan vapauden mallimaasta käsin. Se kielii siitä, että rumia päätöksiä on alettu pimittämään. Miksi olemme epäonnistuneet ihmisyhteisönä?

Vastausta pitää etsiä perusteista. Tämä IT-alan tohtorin kirjoittama kirja lähtee liikkeelle yhteiskuntakybernetiikasta ja ytimekkäimmistä malleista, joilla ihmisten välistä vuorovaikutusta ja systeemeitä laajimmillaan voi selittää. Se kohdistaa kymmenet mallinsa ja periaatteensa suoraan tosielämään kuten EU:n byrokratiaan, Suomen rakenteellisiin heikkouksiin ja viestinnän vaikeimpiin kohtiin, arkkityyppejä tunnistaen. ”Systeemi selittää kaiken”.

Kahdeksankohtaisen syvä-analyysin lisäksi kirjassa ehdotetaan Suomelle kymmenkuntaa systeemistä ideaa, joilla se voisi mahtisanojen avulla saavuttaa homeostaasin: palauttaa entisaikojen tasonsa ja kansallisen ylpeytensä. Viimeinen luku pohtii eriarvoistumiskehitystä Thomas Pikettyn esittämästä skenaariosta lähtien holarkia-menetelmällä, mikä tuokin esille ristiriitoja pohdittavaksi ja korjattavaksi.

Systeemiajattelu ja kybernetiikka yhdistettynä muodostavat päättäjän mielentilaa avartavan, ainutlaatuisen konseptin kehittää mitä tahansa, esimerkiksi Suomelle kilpailukykyistä IT-infrastruktuuria ja sote-uudistusta sekä yleensä palvelumuotoilun monialaisia hankkeita. Poliitikot saisivat tästä systeemisestä ajattelun tavasta merkittävää hyötyä viestiessään keskenään ja tehdessään vaikeita päätöksiä.

Lisätietoa kirjasta täällä.

Avartavia lukukokemuksia. Monialaisuutensa takia kukaan ei ole näin laajalla alueella kuin yhteiskuntakehitys täysin oppinut. Kaikki tarvitsemme ajattelun tapoja kuinka selviytyä tulevaisuudessa.

Se on hankittavissa Holvin verkkokaupasta.