Kehittämiskirja

Kehittämiskirja: 10 tapaa kehittää yhteiskuntaa identiteetistä alkaen.

Kehittämiskirja: 10 tapaa kehittää yhteiskuntaa identiteetistä alkaen.

Metayliopiston kirjasarja täydentyy ylläpidon tavoin niin, että aiempi värillinen Yhteiskunnan kehittymisen perusteet jää pois ja sen tilalle tulee mustavalkosävyinen Yhteiskunnan systeeminen kehittäminen.

Lukujako säilyy ennallaan:

  • Kahdeksan ensimmäistä lukua muodostavat yhteiskunnasta kyberneettisen mallin
  • Yhdeksäs luku mallintaa koko Suomea
  • Kymmenes luku pyrkii soveltamaan kokonaisnäkökulma-ajattelua, holarkiaa, maailman eriarvoisuusongelman poistamiseksi.

Kirjan hinta on hyvin edullinen, 30 euroa. Se sopii erinomaisesti kurssikäyttöön ja itseopiskeluun.

Kirjaan mahtuu paras tietous yhteiskunnan mallintamisesta (Luhman, Beer), ekosysteemiajattelu sekä IT-alalalle tyypillinen kehitysmetodi arkkitehtuureineen.

Samoja metodeita, kognitiivisia ajattelu malleja, on mahdollista käyttää politiikassa, taloudessa, yrityselämässä, yksityisen ihmisen arjessa: ylipäätään kaikkialla!

Muut Metayliopiston kirjat

  1. Arkiajattelukirja kuvaa erot pikaisen ja hätäisen ajattelun (Kahnemanin Systeemi 1) sekä syvällisemmän, systeemiajattelun välillä (Systeeemi 2) soveltaen jälkimmäistä yhteiskunnan ja yritysten yhteistyö- ja synergiatarpeisiin.
  2. Tämä kirja esittelee siis yhteiskunnan identiteetin ja kuinka käyttää tätä ”mielen maisemaa” meidän kaikkien parhaaksi.
  3. Ideakirja tuo esille yhteiskunnan vääristymiä, haitallisia toimintamalleja, 10 kappaletta ja esittää niille jokaiselle ratkaisut. Tässäkin kirjassa identiteetti on avainsana, mistä haasteita ja ratkaisuja lähdetään purkamaan.
  4. Seuraavana on tulossa Soveltamiskirja, joka kertoo systeemiajattelu metodista, mitä käyttäen Metayliopisto on tuottanut kymmenittäin arvioita ja ratkaisuehdotuksia ja analyysejä mm. IT-alasta, palveluista, yrityselämästä, tieteestä jne.

Symbioosi toiminnantutkimuksen kanssa

Näiden kirjojen logiikka vastaa toiminnan teorian logiikkaa (Engeström & Vygovksy). Siten ne keskenään muodostavat ainutlaatuisen sarjan ja sellaisenaan hyödyttävät kaikkea työtä, mitä toiminnantutkimuksen piirissä jatkossa tehdään.

Koska Metayliopiston arvona on universaalisuus, näitä teemoja voi soveltaa ihan missä tahansa, missä systeemisyyttä yleensä on havaittavissa!