Viisauden edistäminen missioksi Metayliopistolle

Kybernetiikan kehitysaskelten mukaan systeemi etenee itsenäisestä yksilöstä kohti sulautumista ympäristöönsä. Se on kypsymistä lapselle ja yritykselle ja jokaiselle yhteisölle. Kun palvelu tulee tarpeeksi hyväksi, sitä ei enää juuri huomata. Näin kävi Googlelle, joka hakurobotit ovat täyttäneet maailman (palvelukeskuksia emme juuri näe).

Metayliopistolle voi samaa logiikkaa harkita. Jos se on ihan itsenäinen toimija, se tarkoittaa, että palveluitaan ei hyödynnetä. Jos Google keski hakemisen, mikä sinänsä on arvoton toiminto, mutta tuottaa emergenssiä yhdistäessään tiedon, Metayliopisto arvostaisi suoraan viisautta ja näin mullistaisi ajattelua yhteiskunnassa, koulutuksessa ja työelämän haasteissa. Ilmiselvä tarve viisauden edistämisessä todetaan mm. TheSystemsThinkersin sivulla www.metayliopisto.fi.    Viisauden edistäminen on fragementoitumisen pysäyttämistä.

Yhteisestä viisauden tavoittelusta elämäntehtävä Metayliopistolle

Video (34 min) käynnistyy kuvaa klikkaamalla. Se esittelee Metayliopiston lyhyet vaiheet ja tulevat unelmat.

Videon pohjalta voidaan määritellä systemaaattinen viisaus ja meta-ajattelu (metakognitio) sen työkaluiksi. Viisaus kasvaa oppimalla hyväksi ja taitavaksi muodostamaan käsitemalleja, tunnistamaan totuutta ja epätotuutta, asioiden välisiä suhteita ja merkityksiä: pragmatiikan ja etujen välisiä ristiriitoja.

Video on powerpoint-muodossakin katsottavissa: https://tinyurl.com/yb7pct8r  Nämä esitykset ovat kuin viestikapuloita, joita voi viskata seuraavalle, vielä viisaammalle, joka parantelee, ja näin eteenpäin.

Viisauden karttuminen voi lisätä tietämisen tuskaa. Se on haitallinen sivuvaikutus, miltä aina ei voi välttyä, mutta todellisuuden tunnistaminen on ainoa tie oikeaan kehittymiseen. Sitä Metayliopisto haluaa edistää. Siinä olisi missiota meille kaikille!