Kybernetiikka on avaintietoa systeemien ymmärtämiseen. Siihen kuuluu säätelyn teoria, itseorganisoituminen, oppiminen ja palautteen hallinta sekä johtaminen ja evaluointi.

Viable System malli (VSM) on tärkeimpiä kybernetiikan periaatteita, joita on koonnut yhteen mm. Barry Clemson systeemisinä lakeina.

viable_system_malliVSM sisältää ympäristön (E), metasysteemin (M) sekä toiminnallisen osan (O).

viable_system_malliEnergia_Infra_Menu[1]Conceptual_Schematic_of_a_Human-on-a-ChipIdealisoitu käsitys SuomestaKybernetiikka_Maapallocybernetics_ja_vsm_112016