Uudistuminen

Uudistuminen on aikomusten ketjussa numero 4.

Aikomus4Uudistumista voidaan luonnehtia hieman eri tavoin yksilötasolla, yhteiskuntatasolla ja kaikissa systeemisissä toiminnoissa. Uudistaminen ja uudistuminen kysyvät luovuutta ja siinä tarvitaan monesti teoriatietoa ja informaatiota.

  • Jos systeemi ei uudistu, se tyypillisesti taantuu, koska systeemin entropialla on taipumusta kasvaa, eli se asteittain hajoaa tai sirpaloituu.
  • Ihmisellä uudistumista tapahtuu huomaamatta, jatkuvasti. Solut uudistuvat ja unohtaminen on keino edesauttaa oppimista.
  • Valmistuneen opiskelijan työllistyminen on tärkeimpiä uudistumisia hänen elämässään. Yksityisiä uudistumistapahtumia löytyy mm perhe-elämästä.
  • Yhteiskunnan tulisi taata jokaiselle koulutetulle ammatti ja työllistyminen. Ne ovat uudistumisen haasteita.
  • Edelleen valtion ja lakien tulisi pysyä kulttuurimuutoksen tasolla. Maan tulee pystyä käsittelemään ongelmia.

Jos uudistuminen ei onnistu, systeemi voi romahtaa tai muuten joutua kaaokseen. Hyvä johtaja voi kenties pelastaa vaikeassa tilanteessa olevan organisaation. Organisoituminen onkin seuraava lenkki ketjussa. Se symbolisoi kehittymistä.