Teoria, tietämys

Numero 2 aikomuskaaviossa on tietämys, mihin kuuluu teoria, tutkimus ja tiede myöskin tarpeen mukaan.

Aikomus2

Yhteiskunnassa siitä vastaa koulutusjärjestelmä sekä tutkimussektori, joka jakaantuu julkiselle ja yksityiselle puolelle.

Kukin henkilö käy läpi tämän sektorin koulu- ja opiskeluaikanaan, ja useimmat palaavat sinne takaisin hakemaan tietoa, jopa päivittäin.

Koulutusvaiheen käytyään henkilö on valmis työmarkkinoille.

Seuraava vaihe ketjussa on Informaatio.