Organisoituminen

Organisoituminen (nr 5) kuvataan yleensä koillisen suuntaan, mikä tarkoittaa kehittymistä ja tuloksen parantumista.

Aikomus5

Organisaatiolla se tarkoittaa hallintorakennetta, valtiolla johtamisjärjestelmää, liike-elämässä ekosysteemiä jne. Puhutaan myös kokonaisarkkitehtuurista.

Yksityinen ihminen voi myös organisoitua, jos hän motivoituu kunnolla hankkeisiinsa ja myös kohtaamaan elämänsä haasteet ja mahdollisuudet. Gradun tai väitöksen aloitus vaatii organisoitumista onnistuakseen.

Tuloksena organisoitumisesta syntyy arkkitehtuuri, rakenne, organisaatiokaavio tai periaatteellinen toimintamalli. Myös voi syntyä yritys tai verkosto edistämään haluttua asiaa (jonka idea on kehitetty uudistusmis-kohdassa).

Loogisesti katsoen organisoitumista seuraa toimeenpano, jos se onnistuu kelvollisesti. Muussa tapauksessa vauhtia on etsittävä kuvion vasemmalta puolelta (lisää tietoa ja tietämystä, parempaa input’ia tai uudenlaisia ajatuksia).

Toteutusta kuvaava vaihe on numero 7 ja julkaisemista kuvaava vaihe numero 6.