Julkaiseminen

Aikomusketjun numero 6 tarkoittaa kaikkea sen tuottamaa tulosta (output). Ennen fyysistä työtä ja toteutusta on syytä tuntea tuote ja tarpeet palveluille.
Aikomus6
Tulos voi muodostua systeemin sisällä monella tavoin, mutta tiivistäen se on tuloksen julkaisemista (työ varsinaisesti tapahtuu numeron 7 yhteydessä). Tulokseen voi kuulua logistiikka-operaatiot (kuljetukset), viestintä ja jakelulogiikka, minkä kautta tulos lähtee markkinoille, asiakkaille ja soveltajille (kaaviossa edelleen oikealle). Siihen voi kuulua räätälöinti, asiakaskoulutus ja jälkimarkkinointi tarpeiden mukaan.

Systeemin tuottavuutta voi arvioida sen mukaan mitä tuotosta se pystyy valmistamaan vastaavalle syötteelle omilla ja ulkoisilla aktiviteeteillaan.

Toteutusprosessi kuvataan numeron 7 kohdalla.