Informaatio

Numero 3 aikomusten ketjussa on informaatio, tarkemmin määriteltynä systeemin input. Tällä sanalla on monta merkitystä. Tässä kontekstissa sillä ymmärretään tietoa, joka on jo määritelty sektorissa 2 (teoriana, periaatteina ja sääntöinä) yleisesti hyväksytyllä tavalla.

Aikomus3

Big data on tapa poimia informaatiota ja dataa internetistä ja mediasta yleensä.

Jos käsitettä informaatio laajentaa käsittämään input’in kokonaisuudessaan, siihen tulee lukea myös:

  • materiaali
  • energia
  • luonnonvarat
  • resurssit
  • ihmiset eri rooleissaan
  • tarvittavat palvelut
  • raha ja rahoitus

Kaikki ne ovat omanlaistaan input’tia systeemille. Käsite mei tarkoittaa yhdistelmää: materiaali, energia ja informaatio.

Tyypillisesti input kuvataan tulemaan kaavioon vasemmalta. Systeemistä poistuu sen vaikutukset eli output, ja se kuvataan etenemässä oikealle.

Systeemi tekee muunnosta (transformaatio) input’sta output’iin, hyödyntäen siinä omia kyberneettisiä kykyjään ja välttäen rajoituksia. Näin systeemiä voidaan arvioida (evaluoida) sen vasteen mukaan. Parhaimmillaan vaste on computable (muunnettavissa algoritmeiksi), jolloin sitä voidaan kenties laskea Excelillä ja simuloida sekä kehittää monin tavoin.

Seuraava vaihe on uudistuminen.