Aloitus: systeemisyys

Metayliopiston filosofiassa systeemisyys on pääperiaatteista (arvoista) numero 1.

Tässä kuvattujen sivujen sarjassa (kuva) esitetään geneerisen systeemin piirteitä aikomuskaaviona, riippumatta siitä onko se luonto, organisaatio, ihminen, kone tai yhteiskunnan ekosysteemi. Siinä on kahdeksan sektoria.Aikomus1

Numero yksi (1) on alku:

  • Jokaisella systeemillä on alkunsa. Metayliopisto on systeemi, samoin kuin kaikki siihen osallistuvat.
  • Siihen liittyy historia ja alulle panijat: yksi tai useampia.
  • Systeemin alkuun liittyy ympäristö, kulttuuri, olosuhteet, ihmisellä vanhemmat, geenistö ja perimä.
  • Yleensä systeemillä on alkutila: vauva-ikä tai muutoin vaihe ennen aktiivisuutta.

Ihminen ja organisaatio, jopa valtio, muistuttavat toisiaan systeemeinä ajateltuna, mikä helpottaa eri tasojen ymmärtämistä (ks. Stafford Beer: Viable System Model).

Kun koko maailma on systeemi, samoin kuin todellisuuden kohteet ja artifaktat, näin syntyy systeeminen ontologia: oppi olevaisesta.

Seuraavaksi Teoria ja tietämys.