Aikaansaannokset

Pystysuora suunta kaaviossa edustaa hitainta muutosta, integrointia systeemin eliniän yli, mutta myös lyhyempi jaksotus saattaa olla tarpeellinen (vaalikausi), arviointiperiodi jne.

Aikaansaannokset ovat viimeinen vaihe ketjussa (nr kahdeksan).
Aikomus8

Se tarkoittaa käytännössä ketjun aiempien osien onnistumista: kuinka ketjun 1 odotukset saadaan toteutettua aiemmissa vaiheissa. Odotukset ovat seurausta kulttuurista, jonka vaikutus muuntuu vaiheissa 2-7. Jos systeemi romahtaa (vallankumous tai katastrofi), silloin joudutaan palaamaan lähes alkuun. Uudet paradigmat aiheuttavat suuria muutoksia myöskin, jolloin aiemmat aikaansaannokset hylätään osittain, vain parhaat palat säilyvät.

Pitkällä tähtäimellä arvioidaan systeemin aiheuttamaa hyötyä tai onnistumista tai elämää yleensä laadullisesti. Ihmisiä ja kulttuuria ei pidä mitata ainoastaan arkielämän käsitteillä.

Tämä kuvattu ketju 1-8 oli tarkoitettu jäsentämään systeemin tarkoituksia visuaalisesti ja erittäin helposti. Se on parempi esitys kuin miellekartta, koska suunnilla on ihmisen ajattelua inspiroiva merkitys. Kahdeksankulmion sektorit on valittu niin, että loogisia päällekkäisyyksiä ei tule. Jos käytännössä systeemi ei näin toimikaan, se ei tämän mallin arvoa juuri heikennä, koska on hyvä löytää järkeviä erittelyn keinoja: ilman niitä on mahdotonta analysoida järjestelmiä hyvin.

Tästä linkistä pääsee takaisin kiertoajeluun.