Systeemit jakaantuvat koviin ja pehmeisiin luonteeltaan.
Kovat systeemit
Kovan systeemiajattelun mukaan maailma koostuu järjestelmistä, jotka voidaan kuvata formaalien notaatioiden avulla. Rationaalista analyysiä voidaan käyttää järjestelmien ymmärtämiseen ja järjestelmiin liittyvät ongelmat voidaan tunnistaa  ja ne voidaanratkaista teknisesti.
Tätä suuntausta kutsutaan nimeltään Systems engineering.
Pehmeät systeemit
Aronsonin (1996) mukaan systeemiajattelu mahdollistaa sosiaalisten järjestelmien täsmällisen ymmärtämisen ja niiden kehittämisen samalla tavalla kuin tekniikan periaatteet mahdollistavat mekaanisten järjestelmien täsmällisen ymmärtämisen.
 
Pehmeä systeemiajattelu(n metodologia) on sosiaalisten, ihmisistä muodostuvien organisaatioiden pohdintaa.
 
Alla kuvia erilaisista systeemiajattelun näkökohdista.