Rakettitiede 1: TietoRakettitiede 2: kybernetiikkaRakettitiede 3 visuaalisuusRakettitiede 4 SysteemiajatteluMetayliopiston kirjat: 2015-2017

Metayliopiston 20 ”rakettivideota” tulevat kuvaamaan Metayhteiskunnan tavallaan meta-meta-tasolla, koska jokainen video kuvaa yhden kompetenssialueen (meta), ja oppimalla niistä jokaisen keskinäisine suhteineen niistä kiinnostunut oppii kehittelemään omia yhteiskuntakuvioitaan ikään kuin olisi korkea yhteiskunnan päättäjä itsekin kokoamassa kokonaiskäsitystä. Sitä on parhaimmillaan systeemiajattelu!