Tekoäly

Tekoäly ja digitalisaatiot liittyvät Metayliopiston konseptiin paitsi tieteen, myös palvelumuotoilun ja kaiken yhteiskuntakehityksen kautta.

Tekoäly ja tiede

Stanfordin yliopiston Symbolic Systems – periaate (SSP) on luotu monitieteellisen opiskelun ja kehittämisen esikuvaksi. Siitä löytyy tietoja heidän sivustoltaan (linkki):

SSP brings together students and faculty interested in different aspects of the human-computer relationship, including…

  • cognitive science: studying human intelligence, natural languages, and the brain as computational processes;
  • artificial intelligence: endowing computers with human-like behavior and understanding; and
  • human-computer interaction: designing computer software and interfaces that work well with human users.

Tekoäly ja kehittäminen ja Metayliopisto

Kirjoissamme on kymmeniä esimerkkejä palvelumuotoilusta, digitalisaatiosta, kestävästä kehityksestä, organisaatiomalleista ja käsitteellisestä luovuudesta. Systeemiajattelu on tapa kehittää tekoälyn konsepteja, nimenomaan tuossa järjestyksessä, mutta tekoälyn konsepteja toki voidaan palauttaa systeemiseen muotoon:

  • Äly on taito, tapa tuottaa taitoja ja ominaisuuksia. Tekoäly on vain yksi älyn muoto. Kognitio kuvaa tietoa riippumattomasti ajattelijasta.
  • Transformaatio, komputaatio, ajattelu ja suorittaminen yleensä ovat dynaamisia toimintoja. Kun niitä abstrahoi yhteisesti, päätyy tekoälyn alueelle, jolloin digitalisaatio eli laiteriippumattomuus tulee ajankohtaiseksi teemaksi.
  • Systeemiajattelu tuottaa tapoja kehittää tekoälylle ominaisuuksia: input, process ja output.
  • Systeemiajattelu tuottaa tapoja luoda hallittavia prosesseja tekoälylle: kontrollointi, palautteen kehittäminen, itseorganisointi sekä identiteetin löytäminen.
  • Kybernetiikka auttaa luomaan sellaisia konstruktioita, jotka omassa roolissaan sisältävät onnistuvan komponentin edellytykset, olipa kyseessä yksittäinen prosessori, laaja järjestelmä tai mitä tahansa.