Kirjat

Metayliopiston kirjojen julkaisusuunnitelma

Metayliopiston kirjat toiminnonteoriaan liittyen auttavat tutkimusta kokonaisuutena

Tekoäly ja ohjelmointi

 • Visual Prolog – kirjat: https://fi.wikipedia.org/wiki/Prolog

IT-ala, ohjelmistokehitys ja tutkimus

 • Ks. Erkki Laitilan CV (linkki)

Systeemiajattelu:

 • Johdatus systeemiajatteluun: Linkki Bookyn sivulle
 • Systeemiajattelun tekniikka tehostamassa arkiajattelua: Linkki Metayliopiston sivullle
 • Yhteiskunnan kehittymisen perusteet
  • Kaikkien aikojen älykkäin kirja: tietoa täältä.
  • Esittely kirjasta: linkki
  • Systeemiajattelun monipuolisuus ja kybernetiikan selitysvoima kohtaavat uudessa kirjassa: linkki
 • Ideakirja yhteiskunnan pelastamiseen
  • Esittely ideakirjasta:  Linkki
  • Ideakirja esittää itsensä ja välillisesti koko maailman: linkki
 • Tulossa: Systeemiajattelun soveltajan kirja

Videot kirjoista:

 • Ideakirjan esittely videona: linkki

Yhteistä kaikille metayliopiston kirjoille

Kaikki kirjamme lähtevät systeemin käsitteestä kuvaamaan todellisuutta, maailmaa, työelämää ja ihmisten välisiä suhteita. Se on mallintamista, meta-mallintamista. Koska lähtökohta on rajattu ja selkeä, julkaistavissa lukijoille, se tarjoaa tieteellisiä viitekehyksiä analysoida ja tuottaa teorioita, hypoteesejä, selittämisen mekanismeja ja suunnittelun työkalujakin mille tahansa alueelle, mihin liittyy systeemisyyttä.

Käytämme useissa yhteyksissä ja videoissa Engeströmin ehdottamaa toimintotutkimuksen periaatetta sekä aina Metayliopiston omaa visuaalista metodiikkaa, mutta kybernetiikasta ja systeemien teoriasta poimittuna sen alan parhaita innovaatioita kautta aikojen.

Katsojalle jää mahdollisuudet tehdä omia tulkintojaan, mikä liittyy olennaisesti tieteen teon periaatteisiin.

Kiinnostavia ja moderneja aiheita, joihin metodiikkamme johtavat ovat:

 • Tekoälyn soveltaminen ja perustutkimus
 • Digitalisaatio ja uudet ammatit sekä IoT
 • Kognitiotieteen sovellukset
 • Organisaatioiden kehittäminen, kuten sote-uudistus Suomessa
 • Päätöksentekomallit valtion järjestelyjä suunniteltaessa

… paljon muuta tärkeää