Palvelukonseptina aktivointipäivät

Metayliopisto tarjoaa julkiselle ja yksityiselle sektorille aktivointipäiviä nousta pois boxista ajattelemaan ympäristöään monialaisemmin.

  1. Tapahtumissa keskitytään kognitiivisen ja toiminnallisen puolen kehittämiseen organisaation intentionaalisuudesta alkaen.
  2. Metodi noudattaa uutuuskirjan logiikkaa ja korostaa itsenäisen oppimisen taitoja selviytymisen keinonakin.
  3. Aktivointipäivät suunnitellaan joko räätälöiden asiakkaiden tarpeen perusteella tai opetuksen omaisesti etenemällä kirjaa sektori kerrallaan.
  4. Tapahtumiin voi kuulua edeltävä esivalmistelu ja osallistujien preppaus ennen tapahtumaa sekä jälkiarvio osallistujista ja tilaisuuden annista.Näin uudet ideat saadaan pohdittaviksi ja kehitettäviksi.
  5. Tarkoituksena on kehittää avoimuutta suhteessa ekosysteemiin. Se tuo suuruuden ekonomiaa tarvitsematta itse kasvaa suureksi.
  6. Tapahtuma parantaa viestinnän taitoja, tiedollista ymmärrystä ja perustelemisen taitoja, jotta tiimi ja ekosysteemi menestyisi mahdollisimman hyvin toimialueellaan.
  7. Tuloksena saadaan video aiheesta osallisujan omaa sisäistä koulutusta varten ja visuaalinen suunnitelma jokaisen osa-alueen kehittämiseksi. Kaikki esiteltävä tieto pohjautuu teoriaan tai osa-alueittein parhaisiin käytännön menetelmiin, joita kirjassa kuvataan kymmeniä.
  8. Jokainen systeemi tavoittelee tasapainoa, mutta voi ihan itse määritellä mitä se tarkoittaa. Startupin tasapaino siintää utuisessa tulevaisuudessa – korkealla. Konkreettisempi tasapaino saadaan kehittämällä oma struktuuri ja infrastruktuuri vahvaksi. Siihen liittyen kehitettävän systeemin palvelut rajataan tarvittaessa IT-rajapintaan ja muodostetaan (kokonais)arkkitehtuuri, minkä mukaan toimintaa on mahdollista kehittää yhä syvemmälle. Palvelumuotoilu on olennainen osa tätä pohdintaa.

Tämä palvelun määrittely on itse asiassa selkeä merkki intentionaalisuudesta. Aktivointitapahtuma toimii parhaiten, jos sen anti sulautuu osallistujan ympäristöön ja alkaa jalostumaan edelleen. Kybernetiikassa se edustaa kolmatta tai neljättä astetta sen mukaan kuinka pitkälle se halutaan viedä.

Kysy tarjousta Metayliopiston palveluista ja aktivointipäivästä.  Ehdota samalla sopivaa ajankohtaa: erkki.laitila at metayliopisto.fi.