Monialaisuus pragmaattiseksi tavoitteeksi

Pragmaattiset tavoitteet

Lentävän lauseen abstraktista muodosta huolimatta Meta-yliopisto pyrkii konkreettisiin esitystapoihin, joita soveltajat voivat käyttää omilla alueillaan. Suurin tarve tulee eteen vuorovaikutuksen ongelmissa monialaisissa moniprojektiympäristöissä, jotka yleistyvät globalisaation ja paikallistenkin ekosysteemien takia.

Kriittisille ammateille on syytä määritellä systeemisiä malleja kuvaamaan käyttäytymistä ja tuloksen muodostusta muiden alojen toimijoiden kanssa.

Jokaisen ammatin taustalle on löydettävissä tietty agentin formalismi, mutta se voidaan pukea black box – mallin muotoon ulkopuolisten ymmärrettäväksi.
Kognitiivinen_Alojen_Valinen_Ketju

Lääkäri alkaa löydetyn formalismin ansiosta ymmärtämään insinöörin ajatuksen juoksua vaikka ei tekniikkaa ymmärtäisikään; insinööri ymmärtäisi tutkijan ajatuksen kulkua yleisimmällä tasolla, poliitikko lääkäriä, ekonomi yrittäjää jne.

GoodReason – kaaviot ovat tapa kerätä ammattien välistä tietoa ja näillä sivustoilla Metayliopisto jakaa esimerkkien avulla tietämystä eri alojen ammattilaisille.

Laajoissa tietojärjestelmähankkeissa monialaisille agentti-malleille on varmasti paljon käyttöä.