Tutkimushistoria Metayliopiston taustalla

Idea Metayliopiston perustaksi alkoi hahmottua vuodesta 2005 lähtien tutkittuani USA:n tiedepolitiikkaa yliopistojen toimeksiannosta. Siitä tuloksena Suomeen syntyi laskennallisen tieteen laaja tutkimusohjelma (Wikipedia). Se painottui kuitenkin ”liikaa” matematiikkaan, unohtaen IT-alan merkityksen, mikä sai ajattelemaan Suomen tieteen kehittymistä laajemmin kuin tämä Akatemian ohjelma.

Työuran piirteet

Taustana systeemiajatteluun minulla on ohjelmistoalan insinöörin kokemus, diagnostiikan järjestelmäajattelua sovellettuna teollisuuteen, myös Nokian kaikkien aikojen menestyksekkäimmässä hankkeessa. 80-luvulla kiinnostuin tekoälystä, 90-luvulla ohjelmoin optimointijärjestelmiä, ja 2000-luvulla kehitin ylläpidon työkaluja (program comprehension), mikä konkretoisoitui väitöksenä 2008 (väitöskirja).

Silloinen tutkimukseni aihe Symbolinen analyysi (kirja) korostaa ajattelua todellisuutta pelkistävillä ytimekkäillä peruskäsitteillä (instrumentalismi). Symboli oli koodin tarkastelun ydinkäsite tulkintoineen.  Sitä soveltaen kirjoitin kirjan ohjelmisto-ongelmien paikantamisen tekniikasta, mikä auttoi siirtymään ongelmanratkaisun poikkitieteelliselle ja monialaiselle alueelle, kohti arjen todellisuuden haasteita. Systeemiajattelu tuli ongelmanratkaisun yhteydessä tutuksi.

Taustatietoja ks:  CV ja kirjoja:

  1. Visual Prolog Perusteet. Teknolit. (1996)
  2. Visual Prolog Teollisuuden sovellukset. Teknolit. (1996)
  3. Takaisinmallintamisen hyödyntäminen ohjelmistotyössä (gradu 2005)
  4. Symbolic Analysis as a Basis for a Program Comprehension Methodology (thesis 2008)
  5. Symbolic Analysis as a Program Comprehension Methodology (VDM Publishing 2009)
  6. Päättelytekniikka ohjelmisto-ongelmien selvittämiseen (GoodReason, 2010).
  7. Johdatus systeemiajatteluun (GoodReason, 2012).
  8. Systeemiajattelun tekniikka tehostamassa arkiajattelua (GoodReason, 2015).
  9. Yhteiskunnan kehittymisen perusteet (Metayliopisto, 2017a)
  10.  Ideakirja yhteiskunnan kehittymiseen (Metayliopisto, 2017b)

Luettelo työhistoriasta, tieteellisistä artikkeleista ja laajimmista projekteista löytyy CV:stä.

Systeemiajattelu ei ole pelkästään IT-alaa, siis systeemityötä, vaan kaikkea ajattelua tukeva ajattelutapa, mikä tukee yhteiskunnan haasteiden ratkaisemista metamallien avulla kybernetiikan näkökulmasta.

Systeemiajattelu on analyyttisen sekä luovan ajattelun sopeuttamista yhteiskunnan monipuolisiin tarkoituksiin.