Meta-ajattelu

Metayliopisto on avoin foorumi edistämään laadukasta ajattelua ”kotiälystä” tekoälyyn — modernin työn haasteita tai kestävää kehitystä. Metayliopiston ydinosaamista on kognitiivinen innovaatio kaikkeen tietoon perustuvaan päättelyyn ja kehittämiseen.

Aidosti monialainen, monitieteellinen ja visuaalinen menetelmä on jalostunut 10 vuodessa Erkin väitöksestä (Symbolic Analysis) oppimisen ja mentaalisen viestinnän työkaluksi. Meta-ajattelun olemusta kiteyttävä systeeminen tietokäsityksemme on rajaton: universaali ja atomistinen. Kybernetiikka on siihen liittyvä oppi arvioida ja kehittää yhteiskunnan kestäviä (Viable) muotoja.

Uusi Ideakirjamme kuvaa 10 systeemistä vääristymää, jotka ovat saaneet yhteiskunnan toimimaan lyhytjänteisesti, joskus vahingollisestikin huonontaen omaa tilaansa. Kirja esittää myös korjaukset niille sekä ihanteelliset ratkaisut Suomelle joukkona keskeisiä malleja.

Paradigman muutos on suomalaisten ulottuvilla, jos…

Metayliopisto haluaa edistää kansalaisdemokratiaa, arvojohtamista, innovatiivisuutta ja uudenlaista ekosysteemitaloutta, mutta myös torjuu asiatonta viestintää. Yhteiskunta on tosin maailmanlaajuisesti fragmentoitumassa (Peter Sengen raportti siitä TheSystemsThinkerin sivustolla täällä).

Arvojamme: universaalisuus, humaanisuus ja konnektivismi eli uuden ajan oppiminen.

Hyvä kysymys: Ymmärtääkö yhteiskunta itseään?

Humaanisuuteen liittyy ihmisten hyvinvointi, tasa-arvoisuus, vakaa ja ansaittu kehitys kaikilla elämän sektoreilla sekä resilienssi. Yhdistettynä niistä muodostuu Viable System – periaate, joka on kybernetiikan parhaita ratkaisumalleja kautta aikojen.

Videokokoelmamme uudistuu: ”Maailman selittäminen ja kehittäminen

Eräs maailman systemaattisimmista aineistoista yhteiskunnan haasteista ratkaisuehdotuksineen, videokokoelma, löytyy sivustoltamme. Siihen tulee jatkossa systeeminen formaatti, missä on eroteltuna lyhet johtopäätösesitykset ja pidemmät analyysit. Tasoja niihin tulee useita: abstraktista linjauksesta aina todellisuuden ja IT:n haasteiden kuvaamiseen saakka.