Mahtisanat: kyberneettinen käsitys kaikesta älyllisestä

Oheinen kaavio on kiteytys modernissa tieto- ja osaamisyhteiskunnassa elävästä toimijasta (kognitiivinen agentti), joka haluaa kehittää itseään ja ympäristöään kohti parempaa maailmaa (8) omasta identiteetistään (1) lähtien. Sen tärkeimmät piirteet on kuvattu keskipisteestä eri suuntiin, joiden merkitys on vakiintunut eri yhteyksissä.

Kuvan agentti  voi olla myös ekosysteemi kuten Googlen maailmanlaajuinen foorumi tai tietokone tarkoittaen koneoppimista, tai verkosto, mikä tarkoittaa joukkoistamista. Kaikista sektoreista on videomateriaalia Metayliopiston sivuilla.

Kaavion merkitys tulee esille kehitettäessä toimenkuvia, ryhmäkäytäntöjä, huippuosaamista ja automaatiota. Se määrittelee toimijan meta-ominaisuudet, joten se on lähellä digitalisaation perustarkoitusta, koska irroittaa yksityiskohtaisen toteutuksen asiayhteydestään kohti yleisempää tarkoitusta.

Kybernetiikka on kykyjen tiedettä ja ohjauksen taidetta. Koko maailma toimisi moittettomasti, jos saisimme ne hyvin hallintaan.

Nämä kahdeksan mahtisanaa on esitelty kirjassa Yhteiskunnan kehittymisen perusteet!