Mahtisanat

Tärkeimmät piirteet, joiden mukaan systeemi voi kehittää identiteettiään ja sitä kautta yhteyttä kokonaisuuteen.