Metatieteestä metatajuntaan: Kognitiiviset järjestelmät ja tekoäly